AJUR CUP HK

06.04.2012 21:43

 

7. 4. 2012 proběhne v Hradci Královém XIII. ročník závodu v moderní gymnastice „AJUR CUP Velikonoční pomlázka"

 

Všeobecná ustanovení :

Pořadatel  SK MG AJUR Hradec Králové

Datum :07.04. 2012

Místo konání : Městská sportovní hala Štefanikova ul.

Činovníci :   

 •                     ředitel : M.R.Urminský
 •                     jednatel : Radek Urminský
 •                     hl. rozhodčí :Yvonna  Ronzová
 •                     hlasatel : Simona Voříšková
 •                     ved.počt.komise : Jiří Řehák, Pavel Polášek
 •                     tech.pracovník :  Vít Pospíšil
 •                     tech.hudeb.dopr. : Radek Urminský ml.
 •                     hospodář : Radek Urminský
 •                     vedoucí nástupu a tréninku : Jana Kadlečková
 •                     lékař : MUDr. Iva Rademacherová

Losování : proběhne 15.03.2012 v hale SK MG AJUR

Ubytování na vlastní náklady hlásit minimálně měsíc předem.!

Stravování : na vlastní náklady , v hale bude otevřen bufet

 

Technická ustanovení :

Předpis : závodí se dle pravidel MG a ustanovení tohoto rozpisu.

Kategorie :  I. Naděje nejmladší

                    2003 a mladší  6 A - E….bez náčiní + lib. náčiní

                    Bez náčiní a obruč vyrovnanost min.1 max.3, náčiní 3prvky z povinných     

                    prvků BN a 2,1 z vedlejších skupin BN, RISK max. 1          

                    II. Naděje mladší

                    2001 a 2002          bez náčiní a libovolné náč.

                    8 A-F min.5 (3+2) z povinné skupiny prvků a max.2,1 z vedlejších                     

                    skupin, bez náčiní a obruč vyrovnanost min.2 max.2                  

                    RISK max. 1

                    III. pre junior

                    2000 až 2001        2 boj obruč, míč

                    10 A – a vyšší z toho min. 6 prvků BN z povinné skupiny a max. 

                    4 prvky BN z vedlejších skupin 

                    RISK max. 2, obruč vyrovnanost min.2 max.4

                    IV. juniorky

                    1997 až 1999  2 boj kužele, stuha

                    10 A – a vyšší min. 6 (3+3) prvků z povinných skupin BN a max. 4 prvky

                     z vedlejších skupin prvků BN    RISK max.2           

                    V. seniorky

                    1996 a starší 2 boj obruč, stuha

                    12 A – a vyšší min. 8 (4+4) prvků z povinných skupin BN a max. 4 prvky

                     z vedlejších prvků BN    RISK min.3

                     Obruč vyrovnanost min.2 max.4    

                     Závodí jednotlivkyně, kluby mohou přihlásit max. 5 závodnic.

                     Nejlépe po jedné z vybraných kategorií.

 

Prezentace : 07.04.2012  ve sportovní hale

Závodnice pošlou zápis svých sestav v 1kopii do 15.3.2012

Startovné : 300,- Kč za závodnici

Závodiště : koberec 13 x 13 m

Hudba : kazetový magnetofon, CD přehrávač

 

Časový program : 

7.30  -  9.00  prezentace 

7.30     -  9.15  rozcvičení

8.30  -  9.15 porada rozhodčích a trenérek - rů

       9.30 -  zahájení závodů

 

 • Závěrečná ustanovení :

Závodnice na stupních vítězů obdrží diplom, pohár a ceny, ostatní pouze věcné ceny a diplom. Pořadatel zpracuje výsledky a budou k dispozici hned po zakončení závodu všem zúčastněným klubům.

 

Po závodě: Výsledky

—————

Zpět